Regenwatervisie Venlo-zuid

In de Transitievisie heeft de gemeente Venlo samen met haar stakeholders, waaronder waterschap Limburg, netbeheerders en woningbouwcorporaties, het vraagstuk integraal opgepakt door de energietransitie te combineren met de uitdagingen vanuit de thema’s circulariteit en klimaatadaptatie. Hierbij staan ‘people, planet, profit en pleasure’ centraal, waarbij de energietransitie leidend is in de planning.

“Een circulaire en klimaatadaptieve stad die geen CO2 meer uitstoot, dat is een plek om met plezier te wonen”.

Een van de wijken die als kansrijk wordt beschouwd is de wijk Hagerhof-Oost. Deze wijk is daarom aangewezen als pilotwijk, waarbij naast de energietransitie ook de meekoppelkansen op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie worden benut.

Om de kansen in de openbare ruimte op het gebied van klimaatadaptatie en met name het aspect regenwater inzichtelijk te krijgen, zijn de waterstructuren in kaart gebracht. De basis voor deze analyse zijn de ‘water op straat’-kaarten van de gemeente Venlo. Inzicht in de waterstructuren krijgen we aan de hand van een systeembenadering: waar komt water op straat, waar stroomt het naar toe en waar en waarom vormt het een probleem? Binnen het systeem kijken we naar de kansen in de openbare ruimte en maken we de kansen op de visiekaart inzichtelijk.

We kijken hierbij niet alleen door een waterbril, maar ook de stedenbouwkundige structuren spelen een grote rol. In deze visie hebben we ook een relatie met de ondergrond gelegd. Hoe is de bodem opgebouwd en welke kansen of juist risico’s spelen in de ondergrond en hoe koppel je deze weer aan de bovengrondse structuur?

De visiekaart is uiteindelijk een overzichtelijke kaart waarin de kansen op het gebied van water zijn gevisualiseerd. Deze Regenwatervisiekaart is een van de puzzelstukjes die past in een circulair en klimaatadaptief Hagerhof, die geen CO2 meer uitstoot en waar het plezierig is om te wonen.

Project:
Regenwatervisie Venlo-zuid
Locatie:
Venlo
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten