Regionale Energie Strategie (RES)

Onder hoge druk werken overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven aan de overschakeling naar duurzame energie. Die hoge druk is onder meer het gevolg van het klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. 


Hierin werd de afspraak gemaakt dat er plannen moeten komen voor de grootschalige opwekking van duurzame energie, de Regionale Energiestrategieën. En dat 30 regio’s in Nederland hiervoor ‘een bod’ zouden doen aan de Rijksoverheid. In dat bod geven regio’s een opgave van de hoeveelheid duurzame energie die zij in 2030 denken te kunnen opwekken. Niet helemaal vrijblijvend uiteraard, want in het klimaatakkoord is ook afgesproken dat Nederland bijvoorbeeld in totaal 35 TWh aan grootschalige duurzame energie zou moeten opwekken. Het eerste bod was in 2021, neergelegd. In juli 2023 moet het definitieve bod, de RES 2.0, er liggen.

Kragten ondersteunde de RES regio Zuid-Limburg bij het maken van analyses en kaartmateriaal. In twee van de drie sub-regio’s (Maastricht-Heuvelland en de regio Westelijke Mijnstreek) heeft Kragten de (on)mogelijkheden voor de opwekking van windenergie en zonne-energie berekend. Daarbij zijn uitgebreide analyses gedaan met GIS. Zo is bijvoorbeeld door middel van GIS-analyses nagegaan waar beperkingen liggen vanuit landschap (bijvoorbeeld in beekdalen of op steilere hellingen) of cultuurhistorisch waardevolle gebieden.

Al met al zijn op deze wijze door Kragten verschillende ‘perspectieven’ onder de loep genomen, waaronder het ‘maximale potentieel’. Hierin is onderzocht hoeveel energie er maximaal zou kunnen worden opgewekt als zoveel mogelijk daken, bedrijfsterreinen, wegbermen en dergelijke worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Vervolgens zijn nog twee lokale perspectieven doorgerekend. Deze gaan uit van lokaal beleid en ook van lokale ambities.

Het kaartmateriaal is gebruikt in een uitgebreid omgevingsproces, waarbij maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers, inwoners en bedrijven en lokale partijen zijn geconsulteerd..

De projecten en plannen die in de RES staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van de betrokken overheden. Dit kunnen omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s zijn.

Project:
Regionale Energie Strategie (RES)
Locatie:
Zuid-Limburg
Klant:
Regio Maastricht-Heuvelland en regio Westelijke Mijnstreek
Terug naar projecten