Rekenklus afvoer waterpieken in Heusden

We hebben steeds regelmatiger te maken met zware regenbuien en wateroverlast. In een waterrijke gemeente zoals Heusden wordt sinds kort bij hoog water overtollig regenwater afgekoppeld met een nieuwe leiding. Hierdoor blijven de dijken de bescherming bieden die de vestingstad nodig heeft. Veiligheidsnormen en berekeningen zijn essentieel. De collega’s van het team Ondergrondse Infra van Kragten klaarden deze gedetailleerde en belangrijke rekenklus voor de gemeente Heusden.

Kabels en leidingen liggen onder de grond, waardoor ze onzichtbaar en ook vaak als noodzakelijk kwaad worden gezien. Dat vinden wij onterecht. De berekeningen en normen voor ondergrondse infra zijn er zodat we boven het maaiveld een mooie en veilige leefomgeving kunnen maken. Door de nieuwe waterleiding voor piekafvoer is Heusden een belangrijke stap verder in haar klimaatadaptatie.

Normaal gesproken wordt piekwater van regenbuien afgekoppeld van het riool en wordt het geïnfiltreerd in de bodem. Ook in Heusden is het nu afgekoppeld, maar heeft het een eigen stelsel gekregen. Dit stelsel loopt van de kernzone (het dijklichaam), naar de beschermingszone (de zone van het waterschap), naar gemeentelijk gebied. Dit betekent dat waterschappen, gemeenten en ingenieurs samen zorgen voor een goed plan, berekeningen, uitvoering en beheer. Niemand werkt op een eiland en dat maakt het vak juist zo mooi.

Project:
Rekenklus afvoer waterpieken in Heusden
Locatie:
Heusden
Klant:
Gemeente Heusden
Terug naar projecten