Renovatie Atletiekbaan Nijmegen gebruiks- en beheervriendelijk

 Zeven verenigingen maken gebruik van de atletiekbaan Brakkenstein in Nijmegen. Gezien de leeftijd van de baan en het intensieve gebruik was de baan toe aan een grondige renovatie. Kragten heeft samen met Lomme Siebenga deze renovatie begeleid van ontwerp tot en met de uitvoeringsbegeleiding.

Bij de inrichting van de atletiekbaan is veel aandacht besteed aan gebruiksgemak en beheer. Op diverse locaties zijn putten aangebracht met water- of elektra-aansluitingen. Diverse mantelbuizen zorgen voor diverse aansluitmogelijkheden voor aanvullende meetapparatuur of camera’s bij grote evenementen

Alle delen van het binnenterrein die niet binnen de benodigde landingszones vallen, zijn voorzien van kunstgras. Niet alleen wordt hiermee het maaien van kleine hoeken voorkomen maar wordt ook vervuiling van de baan beperkt en het maakt de diverse onderdelen beter bereikbaar voor de sporter met een beperking. Ook voor deze doelgroep zijn alle benodigde voorzieningen aangebracht.

Een complete baan die ook goed functioneert, zoals Lornah Kiplagat goed liet zien toen zij tijdens de opening haar toegangsbewijs voor de Olympische Spelen in Peking binnenhaalde. Zij liep de tien kilometer 18 seconde sneller dan de gestelde limiet.

Project:
Renovatie Atletiekbaan Nijmegen gebruiks- en beheervriendelijk
Locatie:
Nijmegen
Klant:
Gemeente Nijmegen
Terug naar projecten