Renovatie waterveld Hockeyvereniging Helmond

De kunstgrasmat van het in 2005 aangelegde waterveld van hockeyvereniging Helmond diende vervangen te worden. In verband met in de afgelopen jaren opgelegde nieuwe regelgeving van de KNHB diende ook de betonnen slagbanden in lijn gebracht te worden met de publieksafrastering en diende de nieuw aan te brengen kunstgrasmat in een rail geklemd te gaan worden.
Daarnaast waren er destijds bij de realisatie van de E-layer (in 2005) vraagtekens geplaatst bij een aantal parameters die betrekking hebben op de treksterkte en houdbaarheid.

Kragten heeft zorg gedragen voor de uitvoeringsvoorbereiding van de renovatie, de benodigde onderzoeken op de E-layer, de technische uitwerking naar een uitvoeringsbestek en bijbehorende bestektekeningen. Omdat de hockeyvereniging een specifieke kwaliteit van de kunstgrasmat nastreefde, zijn op basis van een marktconsultatie bedrijven geselecteerd onder wie het werk is aanbesteed.

De aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding van de renovatiewerkzaamheden is verzorgd door de hockeyvereniging.

Uniek in dit project was het beschrijven van de nagestreefde kwaliteit van de kunstgrasmat, de publieksafrastering en de boogvormige ballenvanger en het vinden van bedrijven die dat konden installeren/realiseren waarbij het beschikbare budget taakstellend was.
In samenspraak met de aannemer (Greenfields-CSC-Hekbouw) is een kwalitatief hoogwaardig waterveld met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd waarbij het taakstellend budget niet is overschreden.

Project:
Renovatie waterveld Hockeyvereniging Helmond
Locatie:
Helmond
Klant:
Gemeente Helmond
Terug naar projecten