Restlevensduur asbest-cement leidingen

De onderhoudshistorie van een van de transportsystemen voor rioolwater van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) laat zien dat er sprake is van onacceptabel veel leidingbreuken. Het systeem bestaat uit een persleiding van asbest-cement. Hierin zijn meerdere verzwakte segmenten bekend, maar is de algehele toestand van de gehele leiding niet bekend. WBL heeft hierdoor weinig zicht op het risico dat de leiding bezwijkt en kan het onderhoud hier niet op afstemmen.

Om inzicht te krijgen in de werkelijke toestand van de leiding, moet deze inwendig worden geïnspecteerd. Tot voor kort waren er echter geen inspectietechnieken geschikt voor het inwendig inspecteren van dit soort leidingen, om zo de restlevensduur van de leiding vast te kunnen stellen.
Van den Heuvel biedt samen met Acquaint en Kragten de nieuwste techniek op dit gebied, waardoor het wél mogelijk is om deze leiding te inspecteren. Aan de hand van deze inspectiegegevens gaan we een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren en maken we de restlevensduur en levensduurkosten inzichtelijk.

De grootste uitdaging in dit project is echter niet het vinden van de juiste inspectietechniek, maar het voorbereiden van alle randvoorwaarden voor het uitvoeren van de inspecties. De persleiding is van essentieel belang voor de afvoer van rioolwater van het gehele bovenstroomse gebied. Om te voorkomen dat het rioolwater niet kan worden afgevoerd naar het rioolgemaal, bereiden we de inspectie tot in detail voor. In de plannen die we hebben opgesteld, hebben we nauwkeurig vastgelegd hoe we omgaan met calamiteiten, hoe we veilig langs het spoor kunnen werken en altijd voldoende water hebben om de inspectietool gelijkmatig door de leiding te persen. Hiervoor hebben we een waterbalans opgezet, waarbij we gebruik maken van de waterstromen uit verschillende gemalen en bereiden we aanvulling met oppervlaktewater voor.

Voordat de inspectie kan worden uitgevoerd, moet bovendien een lanceerinstallatie en ontvangstput worden ingericht voor het in- en uitvoeren van de inspectietool. De ontvangstput bestaat uit een betonnen put, die eerst technisch moet worden geïnspecteerd nog voordat deze kan worden aangepast. Hiermee mag de bedrijfsvoering van WBL niet worden gestoord, moet er worden gewerkt naast het spoor en mag de naastgelegen weg niet worden gesloten voor verkeer. Naast deze omgevingsfactoren moeten we tevens rekening houden met naastgelegen systemen die ook op deze put zijn aangesloten, de bedrijfsvoering van WBL én weersinvloeden.

Doordat we hierin gezamenlijk als bouwteam met WBL, Van den Heuvel en Kragten intensief samenwerken, spelen we flexibel in op alle uitdagingen en bieden we maatwerk voor iedere situatie.

Project:
Restlevensduur asbest-cement leidingen
Terug naar projecten