Rioleringsprojecten Science Park Utrecht

Utrecht Science Park is het grootste wetenschapspark in Nederland. Kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en biotechnische en milieutechnische bedrijven beslaan een oppervlakte van 322 hectare. Hiervan is 260 hectare eigendom van de Universiteit Utrecht. Dagelijks bezoeken 51.000 studenten en 27.000 medewerkers hun werkgebied. Er gebeurt daar zichtbaar veel, in Utrecht Science Park.

Maar er gebeurt ook veel wat niet zichtbaar is, onder de grond. En dan komt Kragten in beeld.
Al in 2017 heeft Universiteit Utrecht aan Kragten ondersteuning en advies gevraagd over het rioolbeheer op het terrein van de universiteit, toen nog De Uithof geheten. Universiteit Utrecht had rioleringsgegevens in Kikker (een rioolbeheerprogramma) en in Autocad ter beschikking. Echter, deze gegevens kwamen niet met elkaar overeen en de volledige structuur en kwaliteit van de riolering waren onvoldoende bekend. In verband met toekomstige, bovengrondse projecten had Universiteit Utrecht behoefte aan actuele kennis over de omvang en de staat van haar rioolstelsel. Om die kennis te vergaren, heeft Kragten in 2017 een reinigings- en inspectiebestek opgesteld en laten uitvoeren waarmee inzicht werd verkregen in de kwaliteit van de riolering . Op basis van de resultaten uit de rioolinspecties is een maatregelenplan opgesteld. Ook is onderzoek gedaan naar de gietijzeren leidingen.

In 2020 heeft Kragten ingeschreven op het raamcontract van Universiteit Utrecht en hier samen met nog twee andere partijen opdracht voor verkregen. Het raamcontract is dit jaar verlengd en dus gaat Kragten in 2022 weer verschillende mooie rioleringsprojecten uitvoeren. Op dit moment is Kragten onder andere bezig met het maken van een onderhoudsbestek riolering, het adviseren over de hydraulische capaciteit van het rioolstelsel, het voeren van directie en toezicht op de vervanging van het riool in de Museumtuin, het in kaart brengen van de riolering op de International Campus Utrecht (ICU) en het verwerken en bijhouden van rioleringsdata in Kikker.

Zo reikt de kwaliteit tot zelfs onder de grond.

Project:
Rioleringsprojecten Science Park Utrecht
Locatie:
Utrecht
Klant:
Utrecht Science Park
Terug naar projecten