Rioolmonitoring Afferden leidt tot effectieve maatregelen tegen overstromingen

In de kern Afferden (gemeente Druten) is bij hevige regenval sprake van wateroverlast. De gemeente Druten heeft Kragten gevraagd om dit middels een STRATUS-berekening te onderzoeken. Met behulp van de rekenresultaten is er een duidelijk beeld verkregen hoe de wateroverlast ontstaat. Na het analyseren van de rekenresultaten zijn er maatregelen ontworpen om deze wateroverlast te verminderen. Hiervoor zijn ingrijpende hydraulische maatregelen nodig.

Voordat deze maatregelen getroffen gaan worden, wil de gemeente beter inzicht krijgen in het (hydraulisch) functioneren van het gemengde rioolstelsel. Het monitoren bestaat uit het meten en analyseren van waterstanden in rioolputten en randvoorzieningen op strategische punten in de omgeving van de wateroverlastlocatie. Vooraf is door Kragten geschouwd, zijn locaties van putten middels GPS ingemeten en is er een waterpassing van putranden uitgevoerd.

Daarnaast heeft de gemeente Druten een abonnement op Hydronet afgesloten. Hiermee kan Kragten de gevallen regenbuien meenemen in de analysen van de meetresultaten. Om de betrouwbaarheid van de metingen te waarborgen is een uitgebreide datavalidatie en analysemodule meegenomen.

Project:
Rioolmonitoring Afferden leidt tot effectieve maatregelen tegen overstromingen
Locatie:
Druten
Klant:
Gemeente Druten
Terug naar projecten