Risicobeheersing transportriool waterschap De Dommel

Kragten heeft als bouwteampartner van GW Leidingtechniek samen het ontwerp verzorgd voor de renovatie van een transportriool van waterschap De Dommel. In de jaren 70 is het transportriool aangelegd om afvalwater vanuit Luyksgestel af te voeren naar de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Eindhoven. Deze leiding heeft een maximale capaciteit van 12.000 m3 per uur, wat genoeg is voor het vullen van vijf olympische zwembaden per uur. Inmiddels is een deel van het betonnen riool sterk aangetast en is renovatie noodzakelijk. Door de ligging van het riool in natuurgebied Stratumse Heide wil het waterschap dit riool graag renoveren zónder dat hiervoor over de gehele lengte een sleuf moet worden gegraven. Daarom is in bouwteamverband een ontwerp gemaakt waarin het riool wordt gerenoveerd met kokerelementen van GVK (glasvezelversterkte kunststof).

Voordat werd overgegaan tot realisatie van het ontwerp, heeft waterschap De Dommel besloten om de renovatie voorlopig uit te stellen. Een gedeelte van het tracé ligt namelijk binnen het gebied waarin Rijkswaterstaat mogelijk de A67 wil gaan verbreden. Hierdoor zou het pas gerenoveerde riool weer moeten worden verlegd en wordt de investering tenietgedaan. De toestand van het huidige transportriool is echter zodanig verslechterd dat het riool hier niet op kan wachten.

Het bouwteam heeft daarom gezocht naar mogelijkheden om wél de bedrijfsvoering van het waterschap te kunnen waarborgen, zonder dat hiervoor onevenredige investeringen voor gedaan hoeven te worden. Het ontwerp voor de tijdelijke leiding dat nodig zou zijn om het transportriool te renoveren, bleek uitermate geschikt als tijdelijke oplossing. Door enkele aanpassingen in het ontwerp, kon dit geschikt worden gemaakt om meerdere jaren als tijdelijke leiding te dienen.

Inmiddels zijn twee tijdelijke Ø 800 mm leidingen succesvol aangelegd door GW Leidingtechniek en Van der Kamp Pompen, dwars door het natuurgebied Stratumse Heide. Kragten heeft samen met de bouwteampartners het ontwerp opgesteld en was van ontwerp tot realisatie verantwoordelijk voor de projectbeheersing, het contract- en omgevingsmanagement.

Project:
Risicobeheersing transportriool waterschap De Dommel
Locatie:
Luyksgestel en Eindhoven
Klant:
Waterschap De Dommel
Terug naar projecten