Rivierkundige beoordeling FluviaTiel fase 1

Kragten heeft voor de aannemer Wetering onder andere de rivierkundige beoordeling van FluviaTiel fase 1 verzorgd. Dit project omhelsde de herinrichting van uiterwaarde Klein Willemspolder bij Tiel. Gezien het feit dat een dergelijke herinrichting van het winterbed effect heeft op de rivier, moest deze middels berekeningen rivierkundig getoetst worden. Zo hebben we gezocht naar een optimale verdeling van ruwere en minder ruwe vegetatie, om zo de effecten op de waterstanden in de rivier te minimaliseren. Daarnaast was deze rivierkundige toetsing extra uitdagend vanwege de aanzandingsproblematiek in het zomerbed als gevolg van een geplande nevengeul. Door het ontwerp te vertalen naar de GIS-applicatie Baseline en vervolgens naar WAQUA, konden we de effecten van het ontwerp in beeld brengen. Door een dynamisch samenspel tussen ontwerper, GIS specialist en rivierkundige, is het uiteindelijk gelukt om het ontwerp te laten voldoen aan de door Rijkswaterstaat gestelde eisen.

Project:
Rivierkundige beoordeling FluviaTiel fase 1
Locatie:
Tiel
Klant:
Wetering Cultuurtechniek
Terug naar projecten