Samen maken we de verbinding door een betere doorstroming van de N280-West

In de regio Midden-Limburg is de N280 al jarenlang onderwerp van gesprek. Een aanpassing van de N280 is gewenst voor een betere doorstroming van het verkeer, zodat dit bijdraagt aan de leefbaarheid en veiligheid. Deze aanpassingen aan de N280 dragen tevens bij aan de regionaal-economische ontwikkelingen en ambities.

De plannen voor de N280 in Roermond zijn inmiddels gereed en men is gestart met de reconstructiewerkzaamheden. Kragten is met Wagemaker bezig met de volledige planvoorbereiding voor de N280 binnen de gemeente Leudal: vanaf de Kelperbrug tot aan de Napoleonsbaan. De grootste veranderingen vinden plaats bij Baexem en de Kelperbrug. Nu loopt de N280 door de kern Baexem. In de toekomst komt de N280 aan de rand van de kern, verdiept, te liggen en wordt de Kelperbrug vervangen.

Kragten, Wagemaker, Provincie Limburg en gemeente Leudal werken nauw samen om te komen tot een integraal ontwerp voor de weg. Hierbij houden we rekening met alles wat speelt ter plaatse en in de directe omgeving. Denk hierbij onder andere aan veiligheid, landschap, water en natuur. Hiervoor hebben wij verschillende gesprekken met stakeholders en andere belanghebbenden.

Ten behoeve van de m.e.r. procedure hebben we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Het NRD vormt de basis voor de milieueffectrapportage waarin we de milieugevolgen van het nieuwe ontwerp onderzoeken. Daarna stellen we het provinciaal inpassingsplan op. In dit inpassingsplan regelen we de aanpassingen aan de N280. Het door ons te maken integrale ontwerp vormt voor zowel het inpassingsplan als het contractdocument de basis. Deze fase wordt naar verwachting in 2020 afgerond.

Hierna kan de uitvoeringsfase van start om te komen tot een prettige leefomgeving en een goede en veilige verkeersdoorstroming, want verbinden doe je samen.

Project:
Samen maken we de verbinding door een betere doorstroming van de N280-West
Locatie:
Leudal
Klant:
Gemeente Leudal
Terug naar projecten