Samen werken aan een magische toekomst voor Toverland

Kragten en Toverland werken momenteel samen aan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte om de komende jaren flexibel invulling te geven aan de torenhoge ambities om het park verder te laten groeien.


Attractiepark Toverland in Sevenum, gelegen in de gemeente Horst aan de Maas, is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een volwaardig attractiepark dat deel uitmaakt van de top van de Benelux en daarbuiten. Toverland heeft de ambitie om zich de komende jaren verder te blijven door-ontwikkelen en voor steeds meer bezoekers ‘magische gelukservaringen te creëren’. Een belangrijk onderdeel van deze toekomstvisie is enerzijds het uitbreiden van het themapark zelf en anderzijds het toevoegen van verblijfs-accommodatie. Hierdoor kunnen bezoekers uit een groter gebied aangetrokken worden en zullen ze langer in het park verblijven.

Zo’n groei gaat stapsgewijs en de plannen zijn nog niet concreet. Dat kan ook niet want de leisure-sector is erg dynamisch en innovatief. Zowel op het gebied van technologie als de behoeftes van de bezoekers. Om deze visie verder uit te bouwen wil Toverland kunnen beschikken over een flexibel planologisch kader: uitnodigingsplanologie dus, en geen toelatingsplanologie.

Om die reden heeft Toverland Kragten gevraagd haar te begeleiden in het proces om te komen tot een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. In dit bestemmingsplan, vooruitlopend op de Omgevingswet, worden de kaders vastgelegd waarbinnen Toverland zich de komende jaren stapsgewijs ‘organisch’ kan blijven doorontwikkelen en kan inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en meer in het bijzonder binnen de leisure- en belevenisindustrie. We beschrijven de effecten van verschillende globale ontwikkelmodellen op een breed palet aan milieueffecten. Deze modellen zijn zodanig extreem dat naar verwachting de worst-case effecten ervan voor de omgeving in beeld worden gebracht. Op basis hiervan werken we een toetsingskader uit dat we in het bestemmingsplan vastleggen. Steeds als vervolgens een deelproject wordt ontwikkeld, zal hieraan getoetst moeten worden. Kragten voert niet alleen het participatietraject rondom dit proces, maar voert ook alle benodigde studies en onderzoeken uit en stelt daarnaast het bestemmingsplan en het bijbehorende MER op.

Samen werken we zo aan een magische toekomst voor Toverland!

Project:
Samen werken aan een magische toekomst voor Toverland
Locatie:
Sevenum
Klant:
Toverland
Terug naar projecten