Samen werken aan een onweerstaanbaar Someren

Van eind mei tot eind juni 2016 viel in Someren extreem veel neerslag. Meer dan 250 millimeter! Ter vergelijking: in een jaar valt gemiddeld ongeveer 800 millimeter neerslag. Dat is minder dan 70 millimeter per maand. In deze periode viel in één dag zelfs meer dan 80 millimeter. Deze extreme neerslag heeft veel schade veroorzaakt in bebouwd gebied en de landbouwsector. Daarom vroegen de gemeente Someren en waterschap Aa en Maas aan Kragten om samen met hen te werken aan een klimaatbestendiger en daarmee een ‘Onweerstaanbaar Someren’.

Eén van de projecten vanuit het programma ‘Onweerstaanbaar Someren’ is het project Stedelijke Wateropgave Someren-Noord. In een intensief traject hebben wij samen met waterschap Aa en Maas en gemeente Someren een plan ontworpen voor een bufferlocatie met een zestal compartimenten; vier compartimenten voor het gemengde water en twee compartimenten voor het regenwater. De vier compartimenten voor het gemengde water zijn zo ingericht dat de buffer in de nabijheid van de bebouwing zich pas bij een zeer hevige bui vult. Hiermee beperken we zoveel mogelijk geurhinder en vergroten we de leefbaarheid. Verder wordt de Slievense Loop verbreed en zal in Someren-Noord een regenwaterriool worden aangelegd.

Een heel aantal maatregelen voor een waterstanddaling zodat de woningen wateroverlastvrij zijn en de landerijen niet meer onderlopen met gemengd water. Mooi om te concluderen dat onze gezamenlijke inspanningen resulteren in waterstanddaling van enkele centimeters en dat juist deze centimeters bijdragen aan een ’Onweerstaanbaar Someren’.

Project:
Samen werken aan een onweerstaanbaar Someren
Locatie:
Someren
Klant:
Waterschap Aa en Maas
Terug naar projecten