Sanering voormalig gasfabriekslocatie Sphinx

Een markant stukje Maastricht komt weer tot leven.

Kragten voerde eind 2018 de advisering en het milieukundig toezicht uit bij het bouwrijp maken van het bouwterrein voor de ontwikkeling van het Sphinx-Zuidterrein in Maastricht. Het ontwikkelingsgebied is onderdeel van het ontwikkelingsgebied Belvédère in Maastricht.

Op deze ontwikkelingslocatie stond sinds 1834 de aardewerkfabriek Sphinx. In 2007 is de fabriek gesloten, waarna de fabrieken werden gesloopt. Sinds die tijd heeft het terrein grotendeels braak gelegen. Door de historische activiteiten op het terrein, zoals de aanwezigheid van ovens en opslag van materialen, (zoals op veel plaatsen in Nederland) is een bodemverontreiniging ontstaan. Het betreft dan met name metalen- en olieverontreiniging. Tijdens de sloop van de voormalige Sphinx-fabrieken in 2007 is op een deel van de locatie ook een verontreiniging met teerproducten en cyanide vastgesteld. Uit aanvullend historisch onderzoek is destijds vastgesteld dat deze verontreiniging is veroorzaakt door het produceren van gas uit cokes. Sphinx heeft ter plaatse een gasfabriek in bedrijf gehad.

Bij het bouwrijp maken en plaatsen van funderingspalen in 2018 vond sanering van de verontreiniging in de bodem plaats. Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden werd een markante muur langs de Maagdendries gesloopt. De hierbij vrijgekomen stenen worden bij de ontwikkeling van het gebied weer hergebruikt. Tijdens de sanering is de verontreiniging tot zo’n zes meter beneden maaiveld ontgraven. Ondanks de aanwezigheid van verontreinigingen in het grondwater is sanering van het grondwater niet noodzakelijk gebleken aangezien geen risico’s aanwezig zijn. Kragten heeft voorafgaand aan de werkzaamheden het saneringsplan opgesteld en tijdens het bouwrijp maken van het terrein de milieukundige begeleiding verzorgd.

Na de saneringswerkzaamheden gaat de ontwikkeling voort. Sphinx-Zuid BV ontwikkelt nu zo’n 380 nieuwbouwwoningen in een mix van appartementen met onderliggende parkeergarage en grondgebonden woningen. Door de realisatie wordt een markant stukje Maastricht weer nieuw leven ingeblazen. 

Project:
Sanering voormalig gasfabriekslocatie Sphinx
Locatie:
Maastricht
Klant:
Gemeente Maastricht
Terug naar projecten