Singelring Roermond - sluitstuk fase 3

De ring rond de binnenstad van Roermond, bestaande uit onder andere de Roerkade, de Minderbroederssingel en de Willem II Singel, ondervond verkeersproblemen en was toe aan een vernieuwd straatbeeld. In opdracht van de gemeente Roermond stelde Kragten in 2009 een visie op voor de herinrichting van deze singelring. Op hoofdlijnen stelden we in de visie de inrichting vast met een doorkijk naar de invulling van materialisering.

Kragten bereidde in 2011 de Roerkade (fase 1) voor en in 2013 de Willem II Singel en Godsweerdersingel (fase 2). Nu is het laatste deel (fase 3) aan de beurt. We verzorgen de volledige planvoorbereiding van de Minderbroederssingel en Zwartbroekplein, op basis van de visie uit 2009, maar wel met een kijk op actuele ontwikkelingen. De urgentie om deze fase uit te voeren is hoog gezien de staat van het 19e-eeuws gemetseld riool waaraan al meerdere noodreparaties zijn verricht. Dit riool moet zo snel mogelijk vervangen worden.

De definitiefase, waarin de kaders van de herinrichting zijn vastgelegd, is reeds doorlopen en is eind 2022 afgesloten. Momenteel zijn we bezig met deze kaders te vertalen naar een ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan weginrichting, ontwerp van
pleinen, toepassing van hemelwaterinfiltratie en planten van nieuwe bomen. 

Hierbij spelen veel belangen waarmee we rekening moeten houden. We betrekken een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en spreken individueel met vele stakeholders. Deze belanghebbenden nemen we mee in zaken zoals parkeervoorzieningen, groen of het kappen van bomen. We nemen uiteraard ook onze ervaringen vanuit de voorgaande twee fases mee. Deze fase is net gestart en we verwachten deze in de tweede helft van 2023 af te ronden. Vervolgens gaan
we de contractfase in en verzorgen we de aanbesteding in nauwe samenwerking met de gemeente. Begin 2024 moet de aanbesteding zijn afgerond, zodat in de tweede helft van 2024 gestart kan worden met de reconstructie.

Project:
Singelring Roermond - sluitstuk fase 3
Terug naar projecten