Sint Jansbeek terug in stadsbeeld Arnhem

De stad Arnhem is historisch ontstaan aan de Sint Jansbeek. Door verstedelijking van het gebied werd de beek overkluisd en werd het water uit de Sint Jansbeek verpompt van de Lauwersgracht naar de Rijn. In de
hedendaagse situatie is de Sint Jansbeek in het straatbeeld dus niet meer te zien. Kragten voert in opdracht van de gemeente de uitwerking van het plan van ontwerp tot en met bestek uit om de Sint Jansbeek terug te
brengen in het straatbeeld van de zuidelijke binnenstad van Arnhem.

Het deel van de Sint Jansbeek dat nu wordt gerealiseerd is het tracédeel van hoek Catharinaplaats-Beekstraat tot aan de uitstroom bij de Rijnkade. De beek loopt langs de noordzijde van de Eusebiuskerk, via de Broerenstraat en Nieuwstraat naar de Rijnkade. De beek wordt gevoed door een nieuw gemaal in de Lauwersgracht.

De technische uitdaging van het project behelst het uitvoerbaar ontwerpen van de door de landschapsarchitect ontworpen vormen. De gemetselde beek heeft op de meeste locaties een asymmetrische vorm. Ter plaatse van de Eusebiuskerk wordt een gebogen beekbak gerealiseerd met een
varenwand. Bovendien wisselt het metselwerk in de beek van halfsteensverband en speklagen naar staand metselwerk. In het gebied worden tevens vier verschillende typen bruggen gerealiseerd.

Kragten ondersteunt de gemeente tevens in het proces van afstemming met de deskundigen en het waterschap. Hierin worden risico’s beheerst en samen met C2C ExpoLAB is duurzaamheid gecreëerd. Doordat we gedeeltelijk op locatie in Arnhem werken, ontstaat er een nauwe samenwerking en integraliteit tussen de deskundigen op het gebied van ondergrondse infra, milieu, conventionele explosieven, archeologie en watertechniek. Dit alles binnen een uitdagend tijdspad.
Zo kunnen bewoners en bezoekers Arnhem beleven met een stukje Sint Jansbeek in beeld!

Project:
Sint Jansbeek terug in stadsbeeld Arnhem
Locatie:
Arnhem
Klant:
Gemeente Arnhem
Terug naar projecten