Skills Garden Inholland Haarlem

Hogeschool Inholland Haarlem had de wens om de openbare ruimte rond de hogeschool ‘beweegvriendelijk’ te maken om hiermee mensen van alle leeftijden uit te nodigen én uit te dagen om er te sporten, spelen en bewegen. Ook wilde zij ‘iets’ doen met het versteende binnenplein. De resultaten van een behoefteonderzoek van één van de studenten leidde tot een volledig vernieuwd Centre Court.

Dankzij de Skills Garden is de eigen buitenruimte nu zo ingericht dat mensen worden uitgenodigd om te gaan bewegen, als onderbreking van dagelijkse studie en werk. De afwisseling tussen bewegen en leren is goed voor de fysieke en mentale gezondheid.

Bewegend leren neemt een steeds grotere plaats in binnen het onderwijs. Onder meer de studenten van Sportkunde en de Pabo krijgen les en geven les op dit court. Verder is de verwachting dat er in de toekomst ook vaste momenten worden aangeboden waarop er activiteiten zijn onder leiding van studenten. Voor de eigen medewerkers en studenten én voor mensen van buiten. Zo geven de tweedejaarsstudenten Sportkunde les aan de kleuterklassen van de basisschool, dat kan ook buiten op dit plein, dat ons heel veel mogelijkheden biedt en echt een verrijking is voor onze campus.
Inholland is daarmee de eerste hogeschool ter wereld met een eigen Skills Garden.

Project:
Skills Garden Inholland Haarlem
Locatie:
Haarlem
Klant:
Hogeschool Inholland
Terug naar projecten