Skills Garden Nobelhorst Almere

Nobelhorst in Almere Hout is een dorp in een stad. Hier ontmoeten bewoners elkaar op straat en spelen de kinderen buiten. Maar wat Nobelhorst echt uniek maakt in Nederland, is dat het dorp voor een groot deel bestaat uit de initiatieven van bewoners en ondernemers. In het dorp Nobelhorst heeft elk buurtje haar eigen karakter en zijn de huizen verschillend. Er wonen mensen aan het water, maar ook aan de rand van het bos. Nobelhorst groeit, maar behoudt haar vriendelijke dorpskarakter.

In Nobelhorst bevindt zich een Montessori Campus. Dit is een bijzonder onderwijsconcept dat nog nergens in Nederland op deze manier wordt toegepast. Door samen met kinderopvang en primair onderwijs een campus te vormen, wordt een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar gecreëerd. Deze ontwikkeling biedt bovendien kansen om het onderwijs voortdurend te vernieuwen en te versterken.

Een belangrijk gedeelte van de buitenruimte van de Montessori Campus zal worden ingericht als een Skills Garden. Een omgeving waarin iedereen wordt gestimuleerd en uitgedaagd om naar eigen wens en vermogen te bewegen. In de Skills Garden zijn leren en bewegen in harmonie met elkaar. De integratie van binnen- en buitenruimten bevordert als het ware het ‘bewegend leren’. De wetenschappelijke onderlegger hiervan komt voort uit het Athletic Skills Model, waarin onder andere de tien grondvormen van bewegen (‘Schijf van 10’) een belangrijke plaats innemen. Er is veel aandacht voor veelzijdig bewegen en een gezonde motorische ontwikkeling.

De Skills Garden is er natuurlijk voor de peuters en leerlingen van de Montessori Campus (bewegings-onderwijs, leren, spelen, sporten en chillen). Maar daarnaast is de Skills Garden ook toegankelijk voor de omgeving en wordt ze, als onderdeel van de openbare ruimte, ook buiten de openingstijden van de campus gebruikt en benut om gezond te ontspannen en te bewegen. Om de Skills Garden zo optimaal mogelijk te kunnen inrichten en afstemmen op de behoeften van bewoners en gebruikers, zijn door Kragten inspiratiesessies met onderwijs en omgeving georganiseerd. Daarbij is zowel gekeken naar de wensen van de Montessori Campus als naar de mogelijkheden om de verbinding met Nobelhorst zo sterk mogelijk te maken (inpassing in de omgeving, programmering van voorzieningen en activiteiten).

Skills Garden in Nobelhorst Almere: een innovatief én gezond project!

Project:
Skills Garden Nobelhorst Almere
Locatie:
Nobelhorst Almere Hout
Klant:
Gemeente Almere
Terug naar projecten