Skills Garden Porteum Lelystad

De ambitie is een veelzijdig en uitdagend schoolplein

Porteum is sinds 2021 de nieuwe onderwijscampus van Lelystad met circa 3.500 leerlingen van vmbo, havo en vwo. De vakgroep bewegingsonderwijs bestaat uit 24 vakleerkrachten die allen geschoold zijn in het gedachtegoed van het ‘Athletic Skills Model’. Alle lessen zijn dan ook voortdurend gericht op het ontwikkelen van de 10 grondvormen van bewegen met als motto: plezier in bewegen.

Veelzijdig bewegen op het schoolplein. Onderwijscampus Porteum heeft de ambitie uitgesproken om te komen tot een veelzijdig en uitdagend schoolplein: veelzijdig in gebruiksmogelijkheden, maar zeker ook veelzijdig als het gaat om het type gebruikers. Een uitdagende omgeving voor sport, spel, educatie en beleving.

Het schoolplein is bij uitstek een omgeving voor leerlingen en medewerkers waar zij uitgedaagd worden om te spelen, sporten, bewegen en te chillen. Naast de vrijheid, creativiteit en uitdaging die gevraagd wordt van de gebruiker (leerlingen én medewerkers) om de (beweeg)mogelijkheden op het plein te benutten, is het de ideale omgeving om het onderwijs te verbinden met de stad. Denk hierbij aan het organiseren van beweegactiviteiten voor ouderen door leerlingen, sport- en spelmiddagen voor de wijk en activiteitenprogramma’s georganiseerd door Welzijn Lelystad en Sportbedrijf Lelystad.

De school is dé plek waar jongeren dagelijks komen. Door hen op deze vrijblijvende manier in aanraking te laten komen met sport en bewegen, pakt het Porteum ook andere maatschappelijke problemen aan, zoals beweegarmoede, toename van jongeren met obesitas en eenzaamheid. Door samen met andere aanbieders te kijken naar beweegprogramma’s voor in de pauzes en na schooltijd, willen ze met de realisatie van de veelzijdige en uitdagende Skills Gardenomgeving jongeren blijven stimuleren om iedere dag te werken aan hun positieve gezondheid.

In de eerste fase hebben we ervoor gekozen om een impressiedocument op te stellen. Een document voor de beeldvorming, wat inzicht geeft in de potentie van de schoolomgeving. Diverse sport- en beweegvormen werden geïntegreerd/geïmplementeerd en op deze manier ontstond er een helder en realistisch beeld van een, mogelijke, toekomstige uitstraling. Het plan is met veel enthousiasme ontvangen en medio juli 2022 heeft Porteum akkoord gekregen om drie ‘puzzelstukken’ verder uit te werken (voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en de technische uitwerking (TU)).

Project:
Skills Garden Porteum Lelystad
Locatie:
Lelystad
Klant:
Gemeente Lelystad
Terug naar projecten