Sociale binding en betrokkenheid van bewoners bij Bloemenbuurt-Zuid Eindhoven

Het publieke domein is altijd de plek waar sociale binding binnen een wijk tot stand komt. Het unieke aan het gehele proces voor de inrichting van de openbare ruimte is dan ook dat de toekomstige gebruiker daadwerkelijk zelf binnen vooraf gestelde grenzen, over de inrichting van de openbare ruimte van vormgeving tot materialisering heeft meebeslist. Met recht kan gezegd worden dat een aantrekkelijke leefomgeving gecreëerd is, monumentaal en groen van karakter, afgestemd op ontmoeten en verblijven. De aanpak middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, geeft een duidelijke omslag weer in het denken over en vormgeven aan het publieke domein. De consument en de ontwikkelende partij staan naast elkaar met ieder hun eigen belang, voor nu en voor de toekomst. In een open dialoog is de totstandkoming begeleid, zijn de wensen verbeeld en is het planproces tot en met de uitvoering gefaciliteerd. Voor de buurt, met de buurt voor nu en in de toekomst.

Project:
Sociale binding en betrokkenheid van bewoners bij Bloemenbuurt-Zuid Eindhoven
Locatie:
Eindhoven
Klant:
Woningcorporatie Thuis (voorheen Domein) en gemeente Eindhoven
Terug naar projecten