Spoorzone Mill, een multifunctioneel plein met een knipoog naar het oude spoortracé

Kragten heeft voor het gebied rondom een oud stationsgebouw in de kern van Mill een ontwerp opgesteld en de uitvoeringsvoorbereiding voorbereid.

Het station in Mill was ooit een schakel in de voormalige spoorlijn ‘Duits Lijntje ’. Deze lijn verzorgde eind 19e eeuw de snelste treinverbinding tussen de wereldsteden Londen en Sint-Petersburg. Het station, dat een grote cultuurhistorische waarde heeft, is het middelpunt van de Spoorzone. Doelstelling van het project Spoorzone is het creëren van een nieuwe dorpsruimte, die fungeert als ontmoetingsplek voor jong en oud.

De ontwerpopgave was een multifunctioneel plein te ontwerpen, spelen mogelijk te maken, een extensieve wandelzone in te richten en het afkoppelen van regenwater. Het plangebied is gelegen op het oude spoortracé dat in de vormgeving is teruggekomen door middel van een ‘spoorbed’ van aan elkaar geplakte zwarte natuursteen keien. Een techniek die wordt gebruikt in de dijkenbouw.

Project:
Spoorzone Mill, een multifunctioneel plein met een knipoog naar het oude spoortracé
Locatie:
Mill
Klant:
Gemeente Mill en St. Hubert
Terug naar projecten