Sport op de stort in Katwijk

In verband met de komst van een nieuwbouwwijk diende sportpark De Krom anders ingedeeld te worden. Een extra hockeyveld en een te verplaatsen atletiekbaan waren sporttechnische invullingen. Het inrichten van een openbare parkstructuur binnen het park was tevens een belangrijk onderdeel van het plan.

Door de beperking in de ruimte diende enkele sportfaciliteiten gebouwd te worden op een voormalige stortlocatie die circa 4 meter boven het gemiddelde maaiveld uitstak. Naast de aanleg van sportvoorzieningen en de bereikbaarheid hiervan, speelde bij de inrichting een ander probleem. Het plaatsen van sportfaciliteiten op een zettingsgevoelige ondergrond is lastig,, zeker met garantie op het niet verzakken van deze faciliteiten. Derhalve is gekozen om de uitvoerende partij zijn expertise in te laten zetten door middel van een UAV-GC contract.

Kragten heeft de uitgangspunten en de eisen voor de inrichting van het totale sportpark visueel en schriftelijk vastgelegd. De uitgangspunten hierbij waren het waarborgen van de wensen van de verenigingen en het waarborgen van een duurzame kwaliteit voor het sportpark. Ten behoeve hiervan is een uitgebreid communicatietraject met de gebruikers een onderdeel van de opdracht geweest.

Daarbij is voor de openbare aanbesteding een gunningsleidraad en samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De gehele aanbesteding is door Kragten verzorgd, van publicatie tot en met aanwijzing, van aanbesteding tot en met de controle van de inschrijvingen.

Project:
Sport op de stort in Katwijk
Locatie:
Katwijk
Klant:
Gemeente Katwijk
Terug naar projecten