Sportpark Noorderbocht Rotterdam weer bij de tijd

Het voormalige en verlaten sportcomplex Gordelweg (opgeheven in 2010) wordt opnieuw ingericht als voetbalaccommodatie. Op het nieuwe sportpark (genaamd Noorderbocht) wordt de nog bestaande inrichting (gebouwen en parkeerterrein) verwijderd en een nieuw eigentijds kleed- en clubgebouw gerealiseerd met daarnaast twee natuurgras- en twee kunstgrasvoetbalvelden en een nieuw parkeerterrein. Het sportpark wordt ingesloten door Rijksweg A20, het spoor en een boezemwatergang. Ondergronds ligt de tunnel van RandstadRail.

Kragten heeft zorg gedragen voor het ontwerp van het gehele sportpark, de berekeningen van een noodzakelijke waterberging, de vertaling van het ontwerp naar bestek en bestektekeningen (naar Rotterdams model), de begeleiding van de aanbesteding en het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Uniek voor het werken voor het ingenieursbureau Rotterdam was het opmaken van de bestektekeningen in de NLCS-standaard en voor het bestek dat Ingenieursbureau Rotterdam werkt met centraal ingekochte leveranties (DAS met productbladen) die men in het werk als directieleveringen beschikbaar gaat stellen. 

Project:
Sportpark Noorderbocht Rotterdam weer bij de tijd
Locatie:
Rotterdam
Klant:
Gemeente Rotterdam
Terug naar projecten