Sportpark Spoordijk gemeente Tilburg voor een intersiever gebruik

De gemeente Tilburg streeft een intensiever gebruik van haar sportaccommodaties na én een betere samenwerking met de voetbalverenigingen. Naar aanleiding van deze doelstellingen is sportpark Spoordijk uitgebreid met een tweetal kunstgrasvelden en een natuurgrasvoetbalveld en is een bestaand natuurgrasveld omgebouwd naar een hybrideveld. Tevens is er een parkeerterrein met bijbehorende groeninrichting aangelegd en vooruitlopend op de realisatie van een nieuw kleed- en clubgebouw, tijdelijke units geplaatst. Op het sportpark is momenteel FC Tilburg, voortgekomen uit een fusie van de voormalige verenigingen TSV Longa, SV NOAD en RKTVV en de voetbalacademie Willem II gevestigd.

Kragten heeft zorg gedragen voor het ontwerp van het gehele sportpark, de benodigde (bodem)onderzoeken, de technische uitwerking en berekeningen van waterberging en de ondergrondse infrastructuur, de vertaling van het ontwerp naar gefaseerde uitvoeringsbestekken en bestektekeningen, de begeleiding van de aanbestedingen, het aanvragen van de benodigde vergunningen en de gefaseerde uitvoeringsbegeleiding van alle werkzaamheden.

Door de betrokkenheid van Kragten in alle fasen van dit project (van ontwerp tot uitvoeringsfase ) wordt tot op heden nog steeds de expertise en kennis ingewonnen voor toekomstige werkzaamheden (onder andere de verdere uitbreiding van het sportpark en de bouw van een kleed-en clubaccommodatie).

Project:
Sportpark Spoordijk gemeente Tilburg voor een intersiever gebruik
Locatie:
Tiburg
Klant:
Gemeente Tilburg
Terug naar projecten