Sportpark St Teunis met twee fantastische water-hockeyvelden gemeente Weert

De semi-zand hockeyvelden in de gemeente Weert kampten al enige jaren met diverse problemen. De gemeenteraad van Weert heeft derhalve besloten om de betreffende velden volledig te renoveren. In samenspraak met de hockeyvereniging stelde zij een programma van eisen en wensen op en vertaalde dat naar een bestek en bijbehorende tekeningen. De benodigde onderzoeken milieutechnische kwaliteit zandbodem en onderbouwconstructie, sterktemetingen en -berekeningen lichtmasten zijn uitgevoerd en er heeft een marktconsultatie plaatsgehad om die bedrijven te kunnen uit nodigen die het bestekwerk zouden kunnen maken.

Uiteindelijk zijn er twee fantastische watervelden gerealiseerd, gebouwd op een nog niet eerder toegepaste onderbouwconstructie (© een ET-Decke overlaagd met een E-layer), de beregeningsinstallatie is aangepast en voorzien van een afstandsbesturing en een nieuw type hekwerk met een geïntegreerde betonnen slagband is toegepast.

Ten behoeve van enerzijds de beveiliging van het sportpark is een camerasysteem aangelegd dat anderzijds ook door trainers/coaches gebruikt kan worden om het hockeyspel te analyseren. Tot slot is om de vaardigheden bij zowel de hockeyers als andere gebruikers te ontwikkelen een Skillsgarden aangelegd.

Kragten heeft zorg gedragen voor de uitvoeringsvoorbereiding van de gehele ombouw, de benodigde (bodem)onderzoeken, de technische uitwerking van het programma van eisen naar een bestek en bestektekeningen, de marktconsultatie en de aanbesteding van het werk, de directievoering, het toezicht en de begeleiding van alle werkzaamheden.

Uniek in dit project was het zoeken naar een oplossing voor een zich voordoend probleem. Hieruit is op voorspraak van Kragten en in samenspraak met de aannemer (Anteagroup), het keuringsinstituut (SGS-Intron) en de hockeybond (KNHB) een nieuwe onderbouwconstructie voort gekomen.

Project:
Sportpark St Teunis met twee fantastische water-hockeyvelden gemeente Weert
Locatie:
Weert
Klant:
Gemeente Weert
Terug naar projecten