Stedenbouwkundig plan Casterhoven

Aan de zuidzijde van het dorp Kesteren in de Betuwe wordt de nieuwe woonwijk Casterhoven gerealiseerd. Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, brede lanen, singels en hoven. De uitbreidingswijk is ruim 30 hectare groot en biedt onder meer ruimte aan circa 650 woningen en twee hectare bedrijvigheid. Bureau Verkuylen heeft het stedenbouwkundig plan voor fase 3 en fase 4 uitgewerkt.

Samenhangende woonwijk
Casterhoven is momenteel volop in ontwikkeling. Oorspronkelijk zou de bouw in twee grote fasen plaatsvinden. Om beter in te kunnen spelen op de actuele behoefte - en daarmee het risico voor de ontwikkelende partijen te beperken - is gekozen om het project in kleine fasen te realiseren. Er is een hoofdstructuur voor het gehele gebied vastgesteld, zodat er een samenhangende woonwijk kon ontstaan. Daarbinnen zijn ruimtelijk structurerende zones gecreëerd: lanen, singels, knopen en woonvelden. Iedere zone heeft een unieke sfeer en uitstraling.

Gevarieerd woonmilieu
De nieuwe woonwijk biedt volop variatie, rust, ruimte, licht en kwaliteit. Jong en oud wonen in zeer diverse dorpse en eigentijdse bouwstijlen. Het plan voor fase 3 en 4 omvat 94 woningen: 36 rijwoningen, 50 twee-onder-een-kapwoningen en 8 vrijstaande woningen. Dit levert een gevarieerd woonmilieu op, waar bewoners elkaar kennen, er voldoende privacy is en kinderen zich veilig en vrij voelen. De diversiteit in bewoners en woningtypen vergroot de leefbaarheid in de wijk, voor nu en in de toekomst.

Ruimtelijke opzet
De ruimtelijke opzet is bepaald door drie ruimtelijke zones uit de hoofdstructuur. De laanstructuur wordt benadrukt door ruim opgezette kavels met twee-onder-een-kapwoningen en een begeleidende bomenstructuur. Vanaf deze laan worden twee woonvelden/binnengebieden ontsloten. Er is een kleinschalige leefomgeving gecreëerd met rustige woonstraten en veel ruimte voor groen.

Groene omgeving
In de binnengebieden is ruimte geboden voor een diversiteit aan woningtypen in verschillende prijsklassen; grotere en kleinere rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen. De randen hebben eenzelfde ruime verkaveling als de laan. Zo wordt aangesloten bij de grote groene kavels aan de Broekdijk en Hoofdstraat. Veel bewoners hebben vanuit hun woning direct zicht op de prachtige groene omgeving.

Parkeeropgave
Vanwege het groot aantal woningen is er ook een grote parkeeropgave in Casterhoven. Het parkeren is naar behoefte over de buurt gespreid en waar mogelijk gebundeld. Zo blijven de structurerende ruimtelijke elementen herkenbaar.

Project:
Stedenbouwkundig plan Casterhoven
Locatie:
Kesteren
Klant:
Gemeente Neder-Betuwe
Terug naar projecten