Stedenbouwkundig plan Casterhoven Knoop Kesteren

Aan de zuidzijde van het gezellige dorp Kesteren in de Betuwe wordt de nieuwe woonwijk Casterhoven gerealiseerd. Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, brede lanen, singels en hoven. De uitbreidingswijk is ruim 30 hectare groot en biedt onder meer ruimte aan circa 650 woningen en twee hectare bedrijvigheid. Wij hebben onder meer het stedenbouwkundig plan voor een centraal knooppunt uitgewerkt.

Centraal knooppunt
Casterhoven is momenteel volop in ontwikkeling. De nieuwe wijk wordt in kleine fases gerealiseerd. Er is een hoofdstructuur voor het gehele gebied vastgesteld, zodat er een samenhangende woonwijk kon ontstaan. Daarbinnen zijn ruimtelijk structurerende zones gecreëerd: lanen, singels, knopen en woonvelden. Iedere zone heeft een unieke sfeer en uitstraling. Wij hebben het stedenbouwkundig plan voor fase 3 en fase 4 uitgewerkt. Dit deel van Casterhoven krijgt een woonfunctie. Als vervolg op het stedenbouwkundig plan voor fase 3 en 4 hebben we het stedenbouwkundig plan voor een centraal knooppunt gemaakt.

Ontmoetingsplek in het groen
Het knooppunt in het oostelijk deel van Casterhoven vormt een belangrijk oriëntatiepunt vanaf de entree aan de Hoofdstraat. Op de samenkomst van de lanen was in eerste instantie een school bedacht. Dit plan bleek echter niet haalbaar. Nu heeft de maatschappelijk functie op deze plek een andere invulling gekregen: er is een ontmoetingsplek in het groen gecreëerd. De ligging op de kop van twee lanen en de beeldbepalende singel maken dit knooppunt uniek.

Een levendige plek
De waterstructuur in Casterhoven is beeldbepalend voor de wijk. Op het knooppunt krijgt het water een extra accent. De gekozen waterpartij maakt deel uit van het watersysteem in Casterhoven. Dankzij de combinatie met ruimte voor ‘verblijf en spelen in het groen’, is ook een recreatieve waarde aan het water gegeven. Er is een prominente en levendige plek binnen Casterhoven gecreëerd. De ruimtelijke werking van de openbare ruimte wordt versterkt door een gekromde wand van aaneengebouwde woningen. De symmetrie van de architectuur leidt tot een intieme en rustige sfeer van de ruimte met volop water en groen. Op de hoeken van de woningen zijn bescheiden hoogteaccenten aangebracht. Hierdoor straalt de gehele knoop een bescheiden allure uit.

Ruimtelijke beleving
De ruimte van de knoop is doorgetrokken in de laanstructuur met opgaande bomen en relatief grote kavels met twee-onder-een-kapwoningen. De architectuur van de wand aan de knoop is onderscheiden van de woningen aan de lanen. Hierdoor wordt de ruimtelijke beleving versterkt. Het knooppunt is een centrale plek geworden, waar bewoners graag vertoeven: van picknicken en een potje voetbal spelen tot schaatsen en lezen in het gras.

Project:
Stedenbouwkundig plan Casterhoven Knoop Kesteren
Locatie:
Kesteren
Klant:
Gemeente Neder-Betuwe
Terug naar projecten