Stedenbouwkundig plan De Kolenvense akkers Berkel-Enschot

In het landelijke Berkel-Enschot, onder de rook van Tilburg, worden 23 unieke en royale villakavels gerealiseerd in de nieuwe wijk ‘De Kolenvense Akkers’. Aanleiding voor het plan is de bedrijfsbeëindiging van twee varkensbedrijven. Om de beëindiging financieel haalbaar te maken wordt aan de rand van Berkel-Enschot, in het 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling', een nieuwe woonbuurt gerealiseerd. Met de bedrijfsbeëindiging en bouw van nieuwe woningen wordt zowel een flinke milieuwinst behaald als voorzien in een woningbehoefte.

Drie zones
In het stedenbouwkundig plan zijn drie zones gecreëerd: woningen die gelegen zijn aan de buitenrand, woningen die aan het binnenhof liggen en drie woningen aan De Zicht. De woningen aan de buitenrand zijn op de fraaie landelijke omgeving georiënteerd en bepalen de eerste indruk van Berkel-Enschot vanuit het buitengebied. Het binnenhof is gericht op de groene brink, die verbonden is met een groen- en waterstructuur die door heel het plan loopt. De woningen aan De Zicht zorgen voor een overgang van de bestaande wijk De Berkelse Akkers naar de nieuwe buurt. Samen met de groenstructuur heeft het plan een landschappelijke inpassing die van alle kanten zichtbaar is.

Accentwoningen
In het plan is een drietal uitgangspunten vastgelegd: belangrijke zichtlijnen, oriëntatie van hoekwoningen en gewenste voorgevelrooilijnen. Zo blijft de collectieve ruimtelijke kwaliteit binnen De Kolenvense Akkers gewaarborgd. Om een diversiteit aan woningen te stimuleren is een aantal accentwoningen aangewezen. Dit zijn voornamelijk hoekwoningen met een dubbele oriëntatie en waarbij een hogere bouwhoogte gewenst is. Deze woningen hebben verschillende bebouwingsmogelijkheden - bijvoorbeeld in goot- en nokhoogte -, waardoor er vanzelfsprekend een afwisselend straatbeeld ontstaat en een afgebakend einde van de straten. Om de variatie te versterken zijn ook twee tussengelegen woningen met een hogere bouwhoogte aangewezen.

Vriendelijke, vrije en groene opzet
De Kolenvense Akkers vormt een nieuw woongebied dat enerzijds een relatie aangaat met het bestaande dorpse milieu, een anderzijds aansluit bij wonen in het buitengebied. Zo wordt aangesloten op de structuur van de Berkelse Akkers, maar staan de vrijstaande woningen op grotere kavels. Om deze identiteit verder vorm te geven wordt het gehele plan aan de randen landschappelijk ingepast. Aan de noordkant, ter hoogte van de entree vanaf de Durendaelweg, komt een grote groene wadi. Het binnenhof krijgt een groene brink met bomen waarbinnen er ruimte is voor spelen en initiatieven. De aansluiting met het dorp wordt onder andere gekenmerkt door het doortrekken van het straatbeeld uit de Berkelse Akkers, vriendelijke woonstraten met een diversiteit aan vrijstaande woningen. Dankzij de vriendelijke, vrije en groene opzet is een sfeervolle dorpse en landelijke leefomgeving gecreëerd. Er wordt ruimte geboden aan individuele wensen en ontmoeting. In de nieuwe wijk is het dan ook plezierig wonen voor jong en oud.

Vanaf het begin zijn wij als ruimtelijk totaaladviseur betrokken bij de ontwikkeling van het project. Wij hebben het stedenbouwkundig plan voor de Kolenvense Akkers uitgewerkt. Daarnaast is het beeldkwaliteitsplan door ons bureau opgesteld in samenwerking met H-Kwadraat Architectuur uit Tilburg. Vanuit onze rol als supervisior ontwerpen wij het inrichtingsplan en het bestemmingsplan is op 28 juli 2020 vastgesteld.

Project:
Stedenbouwkundig plan De Kolenvense akkers Berkel-Enschot
Locatie:
Berkel-Enschot
Klant:
Gemeente Tilburg
Terug naar projecten