Sterkteberekeningen rioleringen

Bronnen afbeelding: Streetsmart en Legger waterkeringen Waterschap Limburg


Aan de Maaskade in Venlo worden op dit moment nieuwe riolen aangelegd voor de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater. Aanleiding hiervoor is de ontwikkeling van het Q4-project met nieuwe woningen tussen de Peperstraat en de Bolwaterstraat. De gemeente Venlo heeft Kragten gevraagd om de sterkteberekeningen van de nieuwe rioleringen te maken voor de Watervergunning.

De nieuwe rioleringen vallen namelijk binnen de beheergrenzen van de primaire waterkering van Waterschap Limburg langs de Maas. Er kan geen vergunning worden verleend zonder dat bewezen is dat de buizen voor de riolering aan de eisen van de NEN3650 en de NEN3651 voldoen. De NEN3650 geeft basiseisen aan buisleidingsystemen en wordt in Nederland veel toegepast voor
sterkteberekeningen van buisleidingen. De NEN3651 is specifiek bedoeld voor buisleidingen die in en nabij dijken, keringen en wegen worden aangelegd. In 2020 heeft Kragten de expertise van de vakgroep Ondergrondse Infra verder uitgebreid, onder meer met nieuwe programmatuur voor sterkteberekeningen van leidingen en riolen volgens de NEN-normen. Daarmee zijn ook de nieuwe rioolbuizen in Venlo berekend.

Kort voor het kerstreces kwam bij Kragten de vraag binnen om met spoed de sterkteberekening van de buizen voor het Q4-project uit te voeren. De rekenrapportage met onderbouwing konden wij door onze eigen expertise in de eerste week van januari jl. reeds opleveren. Dit tot tevredenheid van onze klant, gemeente Venlo. De Watervergunning is vervolgens met succes verworven en het riool wordt op dit moment aangelegd.

Naast de categorie vereenvoudigde sterkteberekeningen zoals in Venlo, bestaan ook de uitgebreide sterkteberekeningen. Welk type berekening uitgevoerd moet worden is projectspecifiek. Voor beide type berekeningen hebben wij de knowhow en rekensoftware beschikbaar, voor buizen van kunststof, staal, nodulair gietijzer en asbestcement. 


Project:
Sterkteberekeningen rioleringen
Locatie:
Venlo
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten