Stop weg, stap op!-campagne

We willen allemaal een verkeersveilige omgeving waar kinderen veilig kunnen spelen, lopen en fietsen. Meer dan de helft van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt doordat een verkeersdeelnemer afgeleid is. Een belangrijke afleider is de mobiele telefoon. Jongeren zijn steeds vaker en op steeds jongere leeftijd actief met een mobiele telefoon. Helaas doen zij dit ook op de fiets. Het wordt meer en meer een gewoonte om je mobiele telefoon in het verkeer te gebruiken.

Voor het ROV Oost-Nederland gaan wij daarom interventies uitvoeren die gericht zijn op het voorkomen van dit gewoontegedrag. De interventies zijn speciaal gericht op kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Rond deze leeftijd krijgen de kinderen voor het eerst een mobiele telefoon. Dit is dus hét moment om de kinderen aan te leren dat je niet op je mobiel moet kijken als je fietst. De landelijke mono campagne hebben we aansprekend gemaakt voor de doelgroep 10- tot 12-jarigen. We gebruiken daarom de slogan ”Stop weg - Stap op” en hebben een uniek karakter ontwikkeld voor de doelgroep: Mo.

Met de slogan en Mo spelen we zoveel mogelijk in op de belevingswereld van de doelgroep. Dit geldt uiteraard ook voor de interventies die we uitvoeren. We voeren vier verschillende acties uit: Gastlessen, doe-het-zelfpakketten, een pop-up stand en een vlog-challenge. Tijdens de interventies zetten we wetenschappelijke gedragstechnieken in om het onbewuste gedrag van de doelgroep aan te spreken.

De sociale omgeving van de doelgroep heeft veel invloed op hun gedrag, blijkt uit de veelgehoorde uitspraak “Maar iedereen gebruikt zijn telefoon op de fiets”. Er zijn verschillende mensen naar wie de doelgroep opkijkt en waar ze van leren. Dit kunnen hun ouders zijn, maar ook trainers, docenten, vrienden of influencers. Daarom betrekken we ook de sociale omgeving tijdens de acties. Zo kunnen zij een goed voorbeeld zijn voor de doelgroep.

Project:
Stop weg, stap op!-campagne
Locatie:
Oost-Nederland
Klant:
ROV Oost-Nederand
Terug naar projecten