Strategische organisatiedoelen verankeren in projectmatig werken

Duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Dat is de ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) neemt dat streven uiterst serieus. Terwijl WBL al op tal van fronten duurzaam bezig is, wordt verduurzaming langzaam maar zeker in alle projecten geïmplementeerd, zodat het een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Aan de hand van twee projecten analyseren we op welke wijze het ‘duurzaam werken’ geïmplementeerd dient te worden in de organisatie. Kragten begeleidt in deze de implementatie en adviseert in de projecten.

Van project naar organisatie
Onlangs is de implementatie van de verduurzaming binnen de projecten “Nieuwbouw rioolgemaal Neer” en “Blauwe Diesel” van start gegaan. Van onderop kijken we per project waar de kansen liggen om te voldoen aan de strategische doelen van WBL in lijn met Duurzaam GWW. We inventariseren in hoeverre deze al geïmplementeerd zijn in de projecten en wat elk project bijdraagt aan de duurzame doelen. We werken van beneden naar boven, in plaats van het gebruikelijk top down. Op die manier hebben we snel zicht op waar de “gaten” zitten.

Proces, rollen en kennis
We doorlopen het project op de reguliere werkwijze. Daarbij analyseren we waar kansen zijn blijven liggen om te voldoen aan de strategische doelen. Hierover adviseren we het project direct. Tegelijkertijd signaleren we ook direct waar de “gaten” zitten. We kijken hierbij specifiek naar het proces, de rollen en de kennis. De Gap-analyse maakt inzichtelijk wat nog nodig is. Aan de hand van de bevindingen volgt het implementatietraject van duurzaam werken.

Op deze wijze zorgen we ervoor dat de projecten bijdragen aan de strategische doelen en maken we inzichtelijk op welke wijze het ‘duurzaam werken’ verder geïmplementeerd dient te worden in het projectmatig werken binnen WBL.

Project:
Strategische organisatiedoelen verankeren in projectmatig werken
Locatie:
Limburg
Klant:
Waterschapsbedrijf Limburg
Terug naar projecten