Structuurvisie Boxmeer leidt tot concreet uitvoeringsprogramma

Gemeente Boxmeer beschikt over een groot aantal beleidsstukken. Een ruimtelijke totaalvisie ontbrak echter nog. Om sturing te geven aan de gewenste ontwikkelingen is een ruimtelijke en functionele structuurvisie opgesteld voor een termijn van 15 jaar. De kernopgave binnen de structuurvisie is het afwegen en integraal afstemmen van aanspraken op de beschikbare ruimte en het richting geven aan de duurzame ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied.

Boxmeer is een groene gemeente, met een aantrekkelijk landschap, een gezonde landbouw en recreatieve potenties. Binnen de structuurvisie zijn de verschillende ontwikkelingen, conform de lagenbenadering, met elkaar geconfronteerd en zijn belangen afgewogen.
De structuurvisie resulteert in een concreet uitvoeringsprogramma dat antwoord geeft op ontwikkelingen met de plaatselijke potentie als uitgangspunt.

Project:
Structuurvisie Boxmeer leidt tot concreet uitvoeringsprogramma
Locatie:
Boxmeer
Klant:
Gemeente Boxmeer
Terug naar projecten