Studie vrijliggende fietspaden in Heuvelland Limburg soms duurzaam (on)veilig

Het Zuidlimburgse heuvelland kenmerkt zich door geaccidenteerd terrein. Anders gezegd: er moet soms stevig geklommen worden, maar daar krijg je dan ook een fijne afdaling voor terug. Dit fietsen geschiedt veelal op de rijbaan.

De gemeente Gulpen-Wittem heeft echter een aantal wegen in het buitengebied als gebiedsontsluitingsweg gecategoriseerd. Conform Duurzaam Veilig horen daar vrijliggende fietspaden bij. Gelet op de hoogteverschillen zijn deze echter lang niet altijd even eenvoudig in te passen. Taluds, slingerende tracés, ecologisch waardevolle gebieden, veiligheid voor de fietsers en ruimtelijke inpassing maken een hele zorgvuldige afweging noodzakelijk.

Kragten heeft inhoud gegeven aan deze afweging en geconcludeerd dat zeker in de hellingen de mate van ingreep en de bijbehorende kosten niet altijd opwegen tegen de voordelen van een vrijliggend fietspad. Juist vanwege de hoge snelheden bergaf is het voor de fietser veiliger om over de weg af te dalen, zeker in bochtige tracés. Daarmee wordt in principe afgeweken van de beleidslijn Duurzaam Veilig, maar die is dan ook niet toegesneden op fietsvoorzieningen in dit soort heuvelachtige landschappen.

Project:
Studie vrijliggende fietspaden in Heuvelland Limburg soms duurzaam (on)veilig
Locatie:
Gulpen-Wittem
Klant:
Gemeente Gulpen-Wittem
Terug naar projecten