Subsidie E-smart Venlo

‘Gratis geld’ en ‘kennisuitwisseling’ voor je project wie wil dat nu niet? Het klinkt zo mooi, maar voor je het weet keert een Europees subsidietraject zich tegen je en wordt het een last. De ervaring die onze adviseur Mobiliteit Jan Waalen na drie trajecten in Venlo en twee in Roermond meeneemt is: “Zorg dat het voor jezelf werkt”


Daarvoor zorgde Jan Waalen onlangs voor bij de gemeente Venlo door een inspiratiesessie in de eigen regio te organiseren in het kader van het Europese project E-smart, over het inzetten van marketingtechnieken bij het opstellen van mobiliteitsbeleid en een actieplan op te stellen waarbij de geleerde lessen toegepast worden in de reguliere werkzaamheden. Daarnaast heeft de regio Noord-Limburg dankzij de Europese subsidie met een mobiliteitsenquête meer zicht gekregen op de wensen van de inwoners en de mogelijkheden die inwoners zelf zien om hun mobiliteitsgedrag te veranderen. Het zijn kleine succesjes, die in een groter perspectief gezien moeten worden. Zo’n traject gebruik je ook om een spiegel voor te houden, om een netwerk op te bouwen, om kennis uit te wisselen met Europese partners. Die kennisuitwisseling zorgt ervoor dat andere regio’s binnen Europa beter in staat zijn om hun subsidies goed uit te geven.


Terugkijkend op zijn twee Europese trajecten in Roermond, waarbij de focus meer lag op de combinatie tussen retail en duurzame mobiliteit, was het handig dat de activiteiten voor het Europese project (Resolve) perfect paste binnen het proces om een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan op te stellen. Grootste winst in dit traject? Dat de binnenstadondernemers en beleidsadviseurs van de gemeente meer met elkaar in contact kwamen, waardoor meer wederzijds begrip ontstond en de samenwerking verbeterde. Ook hielp het dat Rijkswaterstaat en de provincie het belang van retailverkeer (dat niet in hun modellen stond) meer zijn gaan inzien. Daarmee koste dit project de gemeente weinig extra inspanning en leverde het, omdat het voor henzelf werkte, ook veel op.


In Eindhoven, proberen we die lessen uit het Resolve-traject nu ook toe te passen. Daar verkennen we de link tussen marketing en mobiliteit nader. Vanuit de mobiliteitswereld kunnen we nog veel leren van het planproces van marketeers. De zichtbare marketing is maar het topje van de ijsberg. Het onderzoek doen naar ‘Wat heeft mijn doelgroep nu écht nodig?’ voordat je een product gaat maken, dat gaan we in Eindhoven nu ook doen. Niet eerst een weg aanleggen, maar onderzoeken, testen en dan inzetten. Wij zijn alvast benieuwd!

Project:
Subsidie E-smart Venlo
Locatie:
Venlo en Roermond
Klant:
Gemeente Venlo en gemeente Roermond
Terug naar projecten