Tacitusbrug (Kerngis)

Toen de oude Herman de Manbrug (A50 Ewijk) niet meer voldeed aan de almaar toenemende verkeersdruk werd door Rijkswaterstaat de oude brug gerenoveerd en een nieuw brugdek toegevoegd. De naam van deze nieuwe brug werd middels een prijsvraag naar de Tacitusbrug omgedoopt.

De werkzaamheden buiten maakten het aanpassen van Kerngis (de droge beheerkaart) noodzakelijk. Kragten actualiseerde de beheerkaart van Rijkswaterstaat zodat deze weer in overeenstemming is met de werkelijkheid.

De Kerngis database bevat beheerinformatie over nagenoeg alle beheerobjecten die men buiten in het droge areaal aantreft, zoals asfalt, geleiderailconstructie, lichtmasten en meer. De informatie wordt gebruikt voor het onderhoud van deze objecten. Kerngis vormt daarmee een belangrijk instrument voor Rijkswaterstaat om het beheer en onderhoud in goede banen te leiden.

Weten hoe deze data gebruikt wordt, wat er van de kwaliteit wordt verwacht alsook kennis van civieltechnische objecten en geodata maakt dat Kragten goed aan de wensen en eisen van Rijkswaterstaat kan voldoen en daarmee al lange tijd een goede partner is.

Project:
Tacitusbrug (Kerngis)
Locatie:
Ewijk
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten