Terreinbeheer Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) wil op een efficiënte manier 123 werkterreinen laten inmeten. Met als doel het beheer en het onderhoud van die terreinen inzichtelijker te maken, hun areaalinformatie te verbeteren en het assetmanagement completer te maken. Een mooie klus voor Kragten, in samenwerking met partners Atkins (kartering) en Slagboom en Peeters (luchtfotografie).

Kragten heeft sinds 2006 onafgebroken raamovereenkomsten Geo-diensten met Rijkswaterstaat. Binnen dit contract zijn intussen talloze projecten uitgevoerd op het gebied van geodata-inwinning. Daarnaast heeft Kragten een groot aantal adviseurs op het gebied van het beheer van de buitenruimte in dienst. We helpen organisaties, waaronder woningstichtingen en gemeenten, met het beheer van hun assets (groen en grijs). Het inventariseren van de te beheren objecten en het adviseren over de gewenste beheertypen is daarom bekend terrein voor Kragten. We hebben veel kennis en ervaring in terreinonderhoud (groenbeheer), areaalinformatie (DTB en BGT) en assetmanagement (BKN/KernGIS).

• DTB: Digitaal Topografisch Bestand
• BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie
• BKN: Beheerkaart Nat
• KernGIS: Kernregistratie (Assetmanagement RWS)

De informatie voor RWS wordt verzameld door luchtfotogrammetrie. De luchtfoto’s hebben een resolutie van 2 cm. Met deze resolutie zijn zelfs de voegen tussen klinkers zichtbaar in de beelden. Het voordeel van deze foto’s is dat alles erop staat en een foto niets vergeet. Dit maakt de kartering die we leveren aantoonbaar correct en volledig en er is geen discussie over de juistheid van de informatie. Indien locaties vanuit de lucht niet goed te zien zijn (in bosgebied of onder overkappingen), wordt ter plaatse terrestrisch bijgemeten. Dit is overigens slechts in 10% van de gevallen noodzakelijk.

Het resultaat van de luchtfotogrammetrie is een 3D-bestand, geschikt voor conversie naar een DTB en geschikt voor conversie naar een beheertypenkaart. In overleg met RWS wordt deze eerste versie van de beheertypenkaart van een terrein verbeterd naar een definitieve beheerkaart. Het werkelijke beheer is namelijk buiten niet altijd te zien. Het verschil tussen bijvoorbeeld gazon, berm, ruig gras en bloemrijk gras is vooral het gevolg van een beheerkeuze. We hebben dus informatie van de terreinbeheerders nodig om de beheerkaart compleet te maken.

Het resultaat is een actueel, helder en compleet overzicht van de werkterreinen, waarmee RWS haar terreinen kan beheren en onderhouden.

Project:
Terreinbeheer Rijkswaterstaat
Locatie:
Nederland
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten