Terugbrengen Aa in Helmond

Kragten heeft voor de gemeente Helmond en waterschap Aa en Maas een Plan van Aanpak gemaakt voor het terugbrengen van de Aa door Helmond.

AMBITIE
”Historisch gezien heeft de Aa altijd onderdeel uitgemaakt van Helmond. Sterker nog: Helmond heeft haar bestaan aan de Aa te danken. Maar de Aa is op dit moment in Helmond nauwelijks nog zichtbaar:
overkluisd, bebouwd of nog slechts een smalle sloot. Reden voor de gemeente Helmond om de Aa weer een plek te geven in de openbare ruimte en de betekenis van de Aa voor Helmond weer zichtbaar
te maken. Waterschap Aa en Maas opteerde met name voor schoon water, geen wateroverlast en een ecologische verbinding met vispassage tussen de Groene Punt ten zuiden van Helmond en ’t Gulden
Land ten noorden van de stad.”

ONLINE KENNIS UITWISSELEN EN VERGAREN
De vraag aan Kragten was: is het eigenlijk wel (technisch) haalbaar om de Aa weer zichtbaar te maken in onze leefomgeving en er functies op het gebied van ecologie, recreatie, cultuurhistorie
en economische spin-off aan te koppelen? Op digitale en zeer pragmatische wijze hebben we met de gemeente en het waterschap heel veel kennis en informatie uitgewisseld op het gebied
van verhang, debieten, stroomsnelheden, sifons, vispassages, woon-, werk- en waterlocaties, lengteprofielen, paaiplaatsen, klimaatadaptatie en maatschappelijke meerwaarde. Uiteindelijk
hebben we geconcludeerd dat het thuisbrengen van de Aa technisch mogelijk is: kosten ongeveer € 35 miljoen. Maar dat kan en hoeft niet allemaal tegelijk. We hebben een stip op de horizon gezet
en tijdelijke maatregelen ingebouwd op bijzondere locaties als de Insteekhaven, het Vliscoterrein en het Kasteelpark om zo op korte termijn resultaten te boeken, zonder het eindplaatje uit het oog te
verliezen.

WATEROVERLAST
Aan het eind van het project vroeg de gemeente Helmond of het nog wel verantwoord is om de Aa door Helmond te laten stromen. Een terechte vraag gezien de recente wateroverlast en rampspoed in Duitsland,
België en de provincie Zuid-Limburg. Maar het antwoord op deze vraag is een volmondig ja! We willen een veilig watersysteem dat gebaseerd is op afkoppelen en afvoeren, desnoods via de Zuid-Willemsvaart. We
willen een klimaatbestendig Helmond met een kwalitatief optimale openbare ruimte die schaduw en verkoeling biedt. En we willen een robuuste ecologische verbinding dwars door de stad. En laat dat nou allemaal in ons Plan van Aanpak voor de Stadse Aa door Helmond staan’.

Project:
Terugbrengen Aa in Helmond
Locatie:
Helmond
Klant:
waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond
Terug naar projecten