Toegankelijkheid en verblijven staan voorop in het winkelhart van Druten

De Hogestraat vormt samen met de Markt het winkelhart van Druten. De Hogestraat maakt onderdeel uit van een historische lintstructuur omgeven door leibomen, waaraan overwegend boerenerven gelegen waren en waarvan diverse historische relicten nog aanwezig zijn. Op de kruising met de Kattenburg is de historische context nog het meest zichtbaar. Op deze plek is een duidelijke ruimte afgebakend door de kerk met de aanpalende historische bebouwing. In de afgelopen decennia heeft de Hogestraat op diverse plekken een grote metamorfose ondergaan door sloop en nieuwbouw van oorspronkelijke panden. De Hogestraat heeft hierbij een beduidend andere betekenis gekregen. Wonen, werken, winkelen, verblijven, doorgaande bewegingen en begaanbaarheid, zomaar wat termen die invloed uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte in relatie tot ruimtelijke kwaliteit.

Samen met ondernemers, bewoners en vertegenwoordigers vanuit diverse invalshoeken is vormgegeven aan een plan waarbij de toegankelijkheid voor het winkelend publiek, gezelligheid en ontmoeting voorop staan. Autogebruik in de straat is ontmoedigd, maar niet onmogelijk gemaakt. Om hier aan te kunnen voldoen is de aansluiting met de Raadhuisstraat meegenomen in een volledige reconstructie. De Hogestraat is ingericht als verblijfsgebied, waar de auto te gast is. Brede parkeerstroken hebben plaats gemaakt voor hier en daar parkeren tussen de karakteristieke leibomen die het lint begeleiden. Centraal in het plan heeft het parkeerplein plaatsgemaakt voor een wervend plein gericht op ontmoeting en gezelligheid. De pleinruimte op de kruising met de Kattenburg is ingericht op zijn historische context waarbij de kerk ten dienste staat van de religieuze beleving en de horeca voor de sociale beleving. De pleinruimte voor de horeca is afgebakend door groen en leibomen, die zorgen voor een prettige sfeer waar het goed toeven is op de aanwezige terrassen.

De Hogestraat heeft een complete metamorfose ondergaan, is klaar voor de toekomst en staat ten dienste van de ondernemers en hun klanten, maar ook voor eenieder die gezellig wil struinen in de winkelstraat van Druten.

Project:
Toegankelijkheid en verblijven staan voorop in het winkelhart van Druten
Locatie:
Druten
Klant:
Gemeente Druten
Terug naar projecten