Toekomstbestendige afvalwaterpersleiding

In de jaren 70 van de vorige eeuw is in het westen van Brabant een van de grootste riooltransportleidingen van Nederland aangelegd: de Afvalwaterpersleiding, kortweg de AWP. Waterschap Brabantse Delta transporteert door de 60 kilometer lange AWP het afvalwater van industrieterrein Moerdijk en 35 dorpen en steden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bath (Zeeland). Het afstroomgebied beslaat circa 1.200 km2 en gemiddeld wordt per dag 70.000 m3 afvalwater verpompt. De AWP bestaat daarom deels uit maar liefst twee betonnen persleidingen Ø 1.500 mm naast elkaar.

Het project AWP 2.0 is in het leven geroepen om na 40 jaar gebruik de AWP te renoveren. Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot en verbeteringen voor een flexibelere bedrijfsvoering doorgevoerd. Het project bestaat uit twee delen: voor de pompstations en voor de transportleidingen. Het D&C-contract voor het leidingendeel is door waterschap Brabantse Delta opgedragen aan aannemer GW Leidingtechniek BV. Kragten verzorgt de ontwerpwerkzaamheden en de planvoorbereiding in een gezamenlijk projectteam met GW Leidingtechniek en leveranciers.

De scope omvat, gelet op de afvoercapaciteit van de AWP, veelal leidingwerk en appendages met, voor de afvalwatersector, grote dimensies. Dit is op te splitsen in vier hoofdonderdelen: ± 3.500 meter verdubbeling van het achterste deel van de AWP, tussen de A4/A58 en het Schelde-Rijnkanaal. Toegepast worden GVK-drukbuizen Ø 1.500 mm. Het vervangen van vlinderkleppen door twaalf nieuwe schuifafsluiters met diameters 1.000 mm, 1.500 mm en 1.800 mm, met een gewicht van 4-14 ton. De aanleg van een verbindingsleiding Ø 1.000 mm tussen de betonleidingen AWP-1/AWP-2 én de realisatie van een grotere recirculatieleiding (Ø 1.000 mm) de RWZI in Bath.

Kragten zorgt in dit project specifiek voor het vergunningenmanagement, het omgevingsmanagement en conditionering én het technisch management: ontwerp en engineering DO, UO (waar nodig in 3D), advisering.

Het “verbouwen” van een bestaand transportleidingsysteem is doorgaans meer complex dan nieuwbouw, zowel qua engineering als realisatie. Dit geldt in het AWP 2.0 project in versterkte mate door de grote leidingen en afsluiters. Bovendien kent het leidingsysteem van de AWP een aantal unieke onderdelen, waarvoor project-specifieke oplossingen zijn ontworpen, geëngineerd en geproduceerd.

De leidingwerken zijn naar verwachting klaar in de loop van 2020. Daarna kan de Afvalwaterpersleiding weer minstens dertig jaar mee.

Project:
Toekomstbestendige afvalwaterpersleiding
Locatie:
Moerdijk en Eindhoven
Klant:
Waterschap Brabantse Delta
Terug naar projecten