Toekomstvisie 2050 Bernheze

Middelbare scholieren banen zich dapper hun weg tussen de kernen over de wegen in het buitengebied van Bernheze. Wegen met mooie eiken aan weerszijde, die ooit zijn aangelegd voor een paar auto’s en simpele tractoren. Dat tijden veranderen laat de drukte en de knelpunten op deze wegen duidelijk zien. De auto’s zijn te talrijk, de trekkers te groot geworden, net als de bomen en de fietsers fietsen allang niet allemaal meer met 20 km/u gemiddeld. Tijd voor keuzes, want terwijl de middelbare scholieren met een rugzak vol studieboeken hun toekomst tegemoet fietsen, is het ook aan de rest van Bernheze om gezamenlijk te bepalen wat ze belangrijk vinden voor de toekomst en dit vast te leggen in hun omgevingsvisie. Vanuit Kragten begeleiden wij de gemeente en de gebruikers van de omgeving bij het maken van deze keuzes.

Waar de middelbare scholieren mogen kiezen uit verschillende vakkenpakketten die richting geven aan hun toekomst, stelden wij met elkaar drie uiteenlopende scenario’s op die mogelijke toekomstbeelden laten zien voor Bernheze in 2050, een soort vakkenpakketten voor de omgeving. 

Bij het scenario Innovatief Bernheze zetten we in op de landbouw en energie. Door in te zetten op innovatie zijn we een koploper en vervullen we een belangrijke functie voor de regio. Het scenario Coöperatief Bernheze is daar een mooie tegenhanger van, daar kiezen we juist voor de lokale schaal. In dit scenario zorgen we goed voor elkaar en delen we veel met elkaar. We bieden ruimte aan uiteenlopende kleinschalige zorgconcepten en duurzame vormen van (kleinschalige) landbouw. In het laatste scenario, Duurzaam Bernheze, is het aanpassen aan het veranderende klimaat en het herstellen van de biodiversiteit de leidende opgave. De waterhuishouding wordt radicaal anders en alle andere thema’s zijn daaraan volgend.

In deze drie scenario’s laten we extremen zien, de zogenaamde randen van het speelveld. Komende tijd maken we inzichtelijk wat de effecten zijn van de maatregelen die we in deze scenario’s voorstellen. Wanneer we dat inzichtelijk hebben, gaan we met elkaar het gesprek aan over wenselijke en onwenselijke ontwikkelingen en proberen we zo tot een omgevingsvisie te komen. Dat is dus niet een van de scenario’s, maar waarschijnlijk een combinatie van verschillende onderdelen uit de drie scenario’s. De keuzes die we daarin nu met elkaar maken zijn belangrijk, want die bepalen met welk uitzicht middelbare scholieren in 2050 door het buitengebied van Bernheze fietsen en of het voor hun prettig fietsen is over die wegen. Daarom willen we ook graag dat zo veel mogelijk mensen meedenken en hun stem laten horen.

Project:
Toekomstvisie 2050 Bernheze
Locatie:
Bernheze
Klant:
Gemeente Bernheze
Terug naar projecten