Tracévarianten snelfietsroute Eindhoven-Waalre-Valkenswaard

 In het kader van het landelijke project ‘Fiets Filevrij’ heeft het Rijk budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van een aantal snelfietsroutes. Eén van deze routes betreft de route Eindhoven – Waalre-Valkenswaard. Voor de realisatie van deze route is het tracé via de oude spoorbaan door het bos voorzien. Dit is de meest directe, conflictvrije, aantrekkelijke en comfortabele route waarmee de drie kernen verbonden worden.

Kragten heeft voor deze route het ontwerp opgesteld en de gemeente Waalre geholpen met het doorlopen van alle planologische procedures. Tevens heeft Kragten door middel van een quick-scan op een aantal criteria zoals directheid, comfort, logica, sociale veiligheid, verkeersveiligheid ecologie en haalbaarheid een aantal tracé-varianten kwalitatief beoordeeld. Deze beoordeling maakte onderdeel uit van de afweging die de gemeenteraad moest maken voor het uiteindelijke tracé van het fietspad.

Project:
Tracévarianten snelfietsroute Eindhoven-Waalre-Valkenswaard
Locatie:
Valkenswaard
Klant:
Rijksoverheid
Terug naar projecten