Uitbreiding vakantiepark Weerterberg met groepsvilla’s en nierdialyseplaatsen

Uitbreiding Weerterbergen is een uitbreiding van het bestaande vakantiepark. In totaal zijn hier 43 vrijstaande villa’s gebouwd, bedoeld voor 10, 14, 18 en zelfs 24 personen op zeer royale percelen.
Naast deze woningen is in de uitbreiding ook een vakantie-nierdialysecentrum met 16 dialyseplaatsen gerealiseerd.

De uitbreiding bevindt zich op een separaat gedeelte direct naast de toegangsweg van het park en vormt een eigen identiteit binnen het geheel. De beplanting, bestaande uit hoge bomen, is zo veel mogelijk gehandhaafd en middels een rondweg zijn de woningen ontsloten voor auto’s.

Kragten heeft voor deze uitbreiding de stedenbouwkundige opzet, de gehele civieltechnische alsmede de cultuurtechnische voorbereiding geleverd alsmede directie en toezicht tijdens de aanleg. Verder heeft Kragten naast deze uitbreiding ook voor het gehele park de groentransformatie van het park vormgegeven en begeleid tijdens de uitvoering.

Project:
Uitbreiding vakantiepark Weerterberg met groepsvilla’s en nierdialyseplaatsen
Locatie:
Weert
Klant:
Arcus Projectontwikkeling
Terug naar projecten