Unieke accommodatie EK Atletiek 2016 op Museumplein Amsterdam

‘Athletics like never before’

Tijdens het Europees Kampioenschap Atletiek in Amsterdam zal de Europese atletiek top op twee wedstrijdlocaties strijden voor een plaats op het podium. Om er voor te zorgen dat alle benodigde sportlocaties op tijd klaar zijn voor dit topniveau is Kragten gevraagd voor de begeleiding hiervan.

Hoewel dit nog nooit binnen de atletieksport is gebeurd, heeft Amsterdam ervoor gekozen de atletieksport naar de mensen te brengen. De kwalificatierondes voor verschillende werpnummers, zoals speerwerpen en discuswerpen, zullen gaan plaatsvinden op het Museumplein. De overige atletiekonderdelen en de finales zullen hun plek krijgen binnen het Olympisch Stadion. Ter voorbereiding dient de organiserende partij ook zorg te dragen voor een trainingsaccommodatie (sportpark Ookmeer) en een warm-up locatie (Schinkeleiland).

Op alle locaties moeten werkzaamheden worden verricht om deze gereed te maken voor het EK. Variërend van renovatie en uitbreiding van voorzieningen tot en met het plaatsen van tijdelijke voorziening. Vanzelfsprekend moeten alle voorzieningen gecertificeerd zijn door de IAAF.

Door middel van een Best Value Procurement is de beste partij geselecteerd voor het gereed maken van de locaties. Kragten heeft de aanbesteding begeleidt, de benodigde documenten opgesteld en als één van de beoordelaars de inschrijvingen beoordeeld.

Na het succesvol afronden van de concretiseringsfase is de uitvoeringsfase gestart. Kragten verzorgt daarbij het contract – en het technisch management.

Project:
Unieke accommodatie EK Atletiek 2016 op Museumplein Amsterdam
Locatie:
Amsterdam
Klant:
Gemeente Amsterdam
Terug naar projecten