Uniformeren matenplannen met BGT als basis

Leidingbeheerders willen bij nieuwbouwprojecten graag in een vroeg stadium weten hoe de nieuwe situatie er in de toekomst uit gaat zien. De aangeleverde tekeningen zijn vaak ongeschikt om buiten als ondergrond te gebruiken. De tekeningen staan vol met onnodige informatie voor de leidingbeheerders en de gegevens die ze wel nodig hebben zijn slecht terug te vinden.

In opdracht van LSV-GBKN /Kadaster zetten wij de plantekeningen om naar eenduidige matenplannen. Alleen nieuwe informatie wordt weergegeven. Hierdoor is voor de leidingbeheerders direct zichtbaar wat er verandert en waar. De BGT wordt als basiskaart gebruikt.

Project:
Uniformeren matenplannen met BGT als basis
Locatie:
Nederland
Klant:
van LSV-GBKN /Kadaster
Terug naar projecten