Van knelpunt naar vlotte doorstroming op rotonde Bromtol in Oosterhout

De rotonde ‘Bromtol’ in de gemeente Oosterhout vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van bedrijventerrein Weststad in Oosterhout. Momenteel betreft dit een enkelstrooks rotonde met vijf aansluitende takken. In de spitsuren is er sprake van een knelpunt ten aanzien van verkeersafwikkeling. Ten behoeve van de bereikbaarheid van Oosterhout in het algemeen en het bedrijventerrein in het bijzonder heeft Kragten een afweging gemaakt voor de beste oplossing voor deze rotonde. Daarbij is gebruik gemaakt van eerder onderzoek waarbij een turbo-rotonde met bypass als beste oplossing naar voren is gekomen.

Deze rotonde heeft een belangrijke functie in het netwerk van gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. De eerder voorgestelde oplossing van een knierotonde met bypass kan door Kragten worden onderschreven. Deze oplossing leidt echter tot een knelpunt op het gebied van verkeersveiligheid voor met name het langzaam verkeer ter plaatse van het kruisen van de bypass. Centraal in de afweging staat de vraag in hoeverre één aansluitende tak kan komen te vervallen ten faveure van de verkeersafwikkeling op de rotonde. Daarmee worden belangen vanuit een nabijgelegen kern geschaad. Kragten heeft in dit proces geadviseerd over de verkeerskundig beste oplossing met inachtneming van eenieders belang.

Project:
Van knelpunt naar vlotte doorstroming op rotonde Bromtol in Oosterhout
Locatie:
Oosterhout
Klant:
Gemeente Oosterhout
Terug naar projecten