Veilig transport door Rotterdam Rijn Pijpleiding

De Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) zorgt voor het ondergrondse transport van onder andere ruwe olie van Rotterdam via Venlo naar Gelsenkirchen en Keulen (Duitsland). RRP beheert buisleidingsystemen met een totale lengte van 457 km.

De bodem, waar de leidingen in liggen, ligt niet stil. Op meerdere plaatsen is door delfstoffenwinning het maaiveld meters lager komen te liggen. Op andere plaatsen komt de bodem juist weer omhoog. Nog los van het normale onderhoud, is deze bodembeweging één van de redenen dat RRP haar leidingen voortdurend in de gaten houdt. Hiervoor worden de leidingen regelmatig van binnenuit geïnspecteerd en indien nodig van buiten opgespoord en gerepareerd.

We adviseren RRP vanuit onze kennis van ondergrondse infrastructuur en we leveren bijvoorbeeld toezichthouders bij graafwerkzaamheden. Ook op het gebeid van geodata voorzien we RRP van up-to-date kaartmateriaal van de leiding.

De geografische datasets van de leiding worden met behulp van GIS geconverteerd, gecontroleerd, geanalyseerd en bewerkt. Daarna worden kaarten vervaardigd met zowel een gedetailleerd beeld van de ligging in 2D, als een profiel met de leiding en het maaiveld. In het profiel staat informatie van recent ingemeten dieptes van de leiding en informatie over de dekking van de leiding. De dekking is het verschil tussen de leidinghoogte en de maaiveldhoogte. Als blijkt dat de dekking onvoldoende is, is er werk aan de winkel voor RRP; de leiding moet dan dieper worden gelegd of het maaiveld moet worden opgehoogd.

Zo stelt RRP veiligheid voorop en bouwt op onze geodata! 

Project:
Veilig transport door Rotterdam Rijn Pijpleiding
Locatie:
Rotterdam
Klant:
Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP)
Terug naar projecten