Veilige schoolomgeving Parkweg Boekel

In Boekel worden drie basisscholen samengevoegd op één locatie waar de gemeente eveneens het kinderdagverblijf, het peuterwerk en de buitenschoolse opvang faciliteert.

Voor de definitieve locatiekeuze voerde Kragten een variantenstudie uit waarin zij nader inging op de verkeerskundige effecten van de vestiging op deze nieuwbouwlocatie. Zij bracht hiervoor onder andere de school-thuis routes in beeld om de locaties te bepalen waar verkeerskundige maatregelen gewenst zouden zijn. Deze maatregelen zijn vervolgens ontworpen en de kosten hiervan zijn inzichtelijk gemaakt.

Bijzonder is verder dat Kragten eveneens een stedenbouwkundig vlekkenplan heeft uitgewerkt voor het volledige plangebied dat als randvoorwaarde kan worden meegegeven aan de architect, zodat in een vroegtijdig stadium de verkeerssituatie is geborgd.

Project:
Veilige schoolomgeving Parkweg Boekel
Locatie:
Boekel
Klant:
Gemeente Boekel
Terug naar projecten