Verbetering waterhuishouding Dorppolder

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft Kragten het project verbetering waterhuishouding Dorppolder uitgevoerd. Om de doelstellingen te behalen op het gebied van optimalisatie van de waterhuishouding, moesten diverse waterstaatswerken worden aangelegd en gewijzigd. Het betreft een negental maatregelen, van een volledig nieuw gemaal, automatische klepstuw tot aan natuurvriendelijke oevers. Voor het project is door Kragten een projectplan geschreven, dat de te wijzigen en/of aan te leggen waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te beperken of te voorkomen, beschrijft. Het doel van het projectplan Dorppolder is het voorkomen van wateroverlast in de Dorppolder en het verbeteren van de waterkwaliteit in de Dorppolder. Kragten heeft naast het projectplan voor dit project een waterbodemonderzoek, veldinventarisatie flora en fauna, archeologisch onderzoek en bomeninventarisatie uitgevoerd. Tevens hebben we het voorlopig ontwerp, programma van eisen en UAV-gc opgesteld en de nationale niet-openbare aanbesteding begeleid.

Project:
Verbetering waterhuishouding Dorppolder
Locatie:
Dorppolder
Klant:
Hoogheemraadschap van Delfland
Terug naar projecten