Verhoging waterkeringen Maasfront Hanssum zorgt voor droge voeten

In verband met de waterveiligheid gaat waterschap Limburg de waterkeringen naast de Maas verhogen.

In Hanssum wordt naast de kademuur ook de drempel van de coupure verhoogd. In de huidige situatie fungeert de coupure als een escape bij extreme neerslag, doordat hemelwater via de coupure naar de Maas kan stromen. Het verhogen van de drempel zorgt ervoor dat de escape later in werking treedt en heeft daardoor invloed op de hydraulische situatie.

De wens van het waterschap is om de huidige hydraulische situatie te behouden ook na het verhogen van de drempel van de coupure. In opdracht van het waterschap heeft Kragten onderzoek gedaan naar het toepassen van een escapeleiding om de huidige hydraulische situatie te behouden.

Project:
Verhoging waterkeringen Maasfront Hanssum zorgt voor droge voeten
Locatie:
Neer
Klant:
Waterschap limburg
Terug naar projecten