Verkennend rivierkundig onderzoek verlagen oostelijke dam Lateraalkanaal

Kragten heeft voor Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Gemeente Roermond en Provincie Limburg, de potentiële win-winsituatie onderzocht van de aanleg van een fietspad in combinatie met het verlagen van de oostelijke dam van het Lateraalkanaal. De aanleg van het fietspad op de oostelijke dam zorgt voor meer recreatiemogelijkheden in de omgeving. Om een dergelijk recreatief fietspad aan te kunnen leggen (in te passen in verband met benodigde breedte), moet de oostelijke dam verlaagd worden. Verlaging van de dam zorgt op zijn beurt dat het Lateraalkanaal mee kan gaan stromen bij hoge rivierafvoeren, met waterstanddaling ten tijde van hoogwater als gevolg. Middels rivierkundige berekeningen (WAQUA) hebben we de effecten van dit meestromen van het kanaal onderzocht. Daarbij is ook kostentechnisch onderzoek gedaan naar de verschillende alternatieven middels de SSK-systematiek. Conclusie van het onderzoek is dat er voor relatief weinig kosten, significante waterstanddaling gerealiseerd kan worden. Zo kan de hoogwaterveiligheid in de omgeving van de Maasplassen verbeterd worden en de recreatiemogelijkheden versterkt.

Project:
Verkennend rivierkundig onderzoek verlagen oostelijke dam Lateraalkanaal
Locatie:
Roermond
Klant:
Gemeente Roermond, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Provincie Limburg
Terug naar projecten